PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

TUOTEKEHITYSPALVELU

- Parempiin Tuloksiin Nopeammin ja Kustannustehokkaammin -

Tarjoamme asiakkaille palveluita tuotekehityksen eri vaiheisiin. Voimme olla kumppanisi hyvinkin tutkimuksellisessa tuotekehityksessä tai tarvittaessa vain tarkastaa valmiin rakenteen lujuus-, virtaus- tai lämmönsiirto-ominaisuudet. Yhteistyöverkostomme avulla voimme tarvittaessa toimittaa myös kuvat laskennan lisäksi.

LASKENNALLISEN TUOTEKEHITYKSEN HYÖDYT

Laskennallisen tuotekehityksen, eli simuloinnin, avulla voidaan jo ennen kalliiden prototyyppien valmistusta tutkia ja vertailla ideoiden toimivuutta. Kiinnostavimmat kehityssuunnat voidaan tunnistaa ja jatkaa vain näiden ideoiden osalta prototyyppien valmistukseen. Laskennan tavoitteena on aina toimiva tuote, mutta tämän lisäksi voi asiakkaalle olla tärkeää

- Tarvittavien prototyyppien määrän vähentäminen
- Ymmärryksen lisääminen ja sitä kautta uusien, innovatiivisten kehityssuuntien löytäminen
- Tuotteen energiatehokkuuden parantaminen
- Materiaalikustannusten pienentäminen
- Tuotteen elinkaaren pidentäminen
- Tuotteen turvallisuuden parantaminen
- Tuotteen kestävyyden maksimointi tai huoltovälin pidentäminen

LUJUUSLASKENTA tarjoaa useita työkaluja tuotteen toiminnallisuuden, kestävyyden tai käyttövarmuuden optimointiin huomioiden eri kuormitustyypit ja vauriomekanismit.

VIRTAUSLASKENNALLA (virtaussimulointi, CFD -laskenta) saatavia virtaus-, lämpö- ja painekenttiä voidaan käyttää hyväksi itse prosessin optimoinnissa tai rakenteen lujuusteknisessä suunnittelussa. Prosessiin ja kestävyyteen liittyviä ongelmia voi eliminoida jo tässä vaihessa.

Raakojen tulosten raportoimisen lisäksi tulkitsemme saadut tulokset ja autamme asiakkaitamme kehittämään tuotettaan edelleen.

Kerromme mielellämme lisää siitä, millaisia lujuuslaskenta (FEM)- virtaaulaskenta (CFD) tai monikappaledynamiikka (MBD) -analyysejä voimme tarjota tuotteesi kehityksen tueksi. Voit myös katsoa esimerkkianalyysejamme:

- Rakenneanalyysit (lujuuslaskenta)
- Lämmönsiirtoanalyysit (virtauslaskenta) ja lämpöjännitysten analysointi (lujuuslaskenta)
- Painehäviöt ja sekoittuminen (virtauslaskenta)
- Värähtelyanalyysit (lujuuslaskenta)
- Valmistusprosessien simulointi (lujuuslaskenta)
- Tuotantoprosessien analysointi (virtauslaskenta)
- Kriittisen särö- tai vikakoon määritys (lujuuslaskenta)
- Tuotteen mekaniikan virtuaalitestaus (monikappaledynamiikka)
- Tärinä- ja iskukokeiden simulointi (lujuuslaskenta)

 

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta