PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

MUUT PALVELUT

- Etsimme aina parhaita tapoja palvella asiakkaitamme -

MITTAUSPALVELUT

Lujuuslaskentaa varten tarvitaan usein tietoa rakenteeseen kohdistuvista kuormista. Jos näitä ei tunneta voidaan kuormia arvioida virtauslaskennan, monikappaledynamiikan tai mittaamisen avulla. Kun kuormia mitataan, Stressfield Oy suunnittelee mittaukset ja tulkitsee tulokset. Instrumentoinnin ja mittaukset suorittaa yhteistyökumppanimme.

ISKU- JA TÄRINÄKOKEIDEN SIMULOINTI

Monilta liikkuvaan kalustoon liitettäviltä laitteilta, esim. instrumenteilta, vaaditaan tiettyjen isku- tai tärinävaatimusten täyttämistä. Useimmiten tämä on todistettava jonkin standardin mukaisella isku- tai tärinäkokeella.Tuotekehitysvaiheessa kokeiden simulointi voi nopeuttaa tuotekehitysprojektia, kun rakenteen kestävyyttä voidaan analysoida jo ennen prototyypin rakentamista. Lisätietoa lujuuslaskenta työkalujen alta: isku- ja tärinäkokeet.

TRENDIANALYYSIT JA LASKURIT (mm. strandardi, massa/energiatase)

Aina ei tarvitse mallintaa. Olemme tehneet vuosien varrella asiakkaille joukon erilaisia excel pohjaisia laskureita mm. standardien mukaisten arvojen laskentaan, prosessinohjaukseen ja mittaustulosten analysointiin.

Trendianalyyseistä (virtauslaskenta, lujuuslaskenta) on apua kokeiden suunnittelussa ja mittaustulosten tulkinnassa. Mittauslaitteet saattavat aiheuttaa paikallisia häiriöitä ja erityisesti haastavammilla aineilla (kuten korkean viskositeetin öljy) voi mittauksen virhemarginaali olla suuri, esimerkiksi lämpätilaerot voivat olla lyhyilläkin etäisyyksillä suuria. Käänteisesti mittaustoiminnan tuloksia voidaan myös käyttää mallien kehittämisessä, jolloin ajan saatossa voidaan mittaustoimintaa vähentää ja lyhentää läpimenoaikaa ajatuksesta tuotteeksi.

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT / EDUSMIESROOLI

Jos tarvitset teknisen laskennan asiantuntijaa toimimaan yrityksesi edustajana kommunikoitaessa laitetoimittajan/teollisuuden kanssa tai arvioimassa tuotettuja laskentatuloksia, Stressfield Oy voi toimia yrityksesi edunvalvojana.

SUUNNITTELUKUVAT

Olemme puhtaasti tekniseen laskentaan (lujuuslaskenta, virtauslaskenta) keskittynyt laskentatoimisto. Emme itse piirrä valmistuskuvia, mutta annamme raportissamme kyllä hyvinkin tarkat ohjeet korjaamiselle / valmistamiselle. Mikäli asiakas kuitenkin tarvitsee myös suunnittelukuvat, niin toimitamme ne yhteistyökumppaniemme avulla.

Lujuuslaskenta - laakerimalli

CFD lämpölaskenta lämpösäteily

Lujuuslaskenta - rullamuovaus

Lujuuslaskenta - vesiliirto

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta