PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUSANALYYSIT

- Tuotteen Soveltuvuuden Arviointi Muutoksen Jälkeen-

Käyttöönsoveltuvuusanalyysi (lujuuslaskenta, virtausanalyysi) on teknisen laskennan erityisalue, jossa tuote on jo kertaalleen suunniteltu ja valmistettu, mutta jonka sovelutuvuutta / toimivuutta pitää analysoida uudelleen. Käyttöönsoveltuvuusanalyysia voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa:

 

- Valmistuksessa havaitut poikkeamat

- Muutos olosuhteissa tai prosessissa

- Tarvittavia laskelmia ei ole saatavilla

VALMISTUKSESSA HAVAITUT POIKKEAMAT

Tuotteen valmistusvaiheessa syntyy usein tarkoituksellisia tai tahattomia poikkeamia suunnitellusta rakenteesta. Tällöin tuotteen soveltuvuutta käyttöön pitää arvioida jälkikäteen uudelleen.

Esimerkkinä tarkoituksellisestä poikkeamasta on esimerkiksi valmistuksen tekemät muutokset hitseihin. Aina ei ole mahdollista tai taloudellista tehdä molemmipuolista läpihitsausta ja valmistuskuvissa nämä on saatettu korvata vajaalla toispuoleisella hitsillä. Tällöin voi olla hyvä tarkastaa kestääkö rakenne silti, vaikka alkuperäiset lujuuslaskennat on tehty toisenlaisella olettamuksella.

Tahaton poikkeama voi olla esimerkiksi hitsissä havaitut huokoiset, joiden vaikutus lujuuteen pitää arvioida jälkikäteen - täytyykö koko rakenne purkaa vai olisiko rakenne riittävän vahva huokosista huolimatta.

MUUTOS OLOSUHTEISSA TAI PROSESSISSA

Mikäli jo toiminnassa oleva laitetta halutaan käyttää uusissa olosuhteissa (esim. muuttunut paine, lämpötila tai aineominaisuudet) voidaan virtauslaskentaa ja lujuuslaskentaa hyväksikäyttäen arvioida jo etukäteen toimiiko prosessi muuttuneissa olosuhteissa oletetulla tavalla ja miten rakenne kestää uudet kuormitukset.

LASKELMIA EI OLE SAATAVILLA

Joskus vastaan tulee tilanteita, että viranomaiset vaativat laitteelta dokumentaation, jota laitteen valmistaja ei voi tai halua toimittaa. Tällaisissa tilanteissa Stressfield Oy voi tehdä laitteelle tarvittavat analyysit ja toimittaa dokumentaation.

 

 

 

Varoituslampun lämpötilaprofiili. Säteilylämmönsiirto. CFD lämpölaskenta.
Varoituslamppu oli sijoitettu voimakkaasti lämpöä säteilevään ympäristöön. Lämpösuojan toimivuutta ja lampun lämpenemistä "worst case" -skenariossa arvioitiin lämpölaskennan avulla.

Lujuuslaskenta - varioanalyysi

Lujuuslaskenta - vaurioanalyysi

Tarkastuksessa havaittu vaurio
höyryputkien liitoksessa
(käyttöönsoveltuvuusarviointi)
Lujuuslaskenta analyysi - hitsin riittävyys
Valmistukuvien analyysi. Onko suunniteltu hitsin paksuus riittävä.

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta