PALVELUT

TUOTEKEHITYSPALVELUT
KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS
ANALYYSIT
VAURIO- JA LUOTETTAVUUSANALYYSIT
MUUT PALVELUT

TYÖKALUT

LUJUUSLASKENTA (FEM)
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
MONIKAPPALEDYNAMIIKKA (MBD)

 

LISÄTIETOA PALVELUISTAMME

Jussi Rinnevalli
(lujuuslaskenta, vaurioanalyysi)
040 548 8131

Katja Lappalainen
(virtaus- ja lämpöanalyysit)
040 026 4935


Suomen Vahvimmat

Nefems member

PROSESSIANALYYSI

- Energiatehokkuus, Kustannustehokkuus, Tasalaatuisuus -

Virtauslaskentaa käytetään prosessien toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen. Kiinnostuksen kohteena voi olla mm. prosessin energiatehokkuus, tuotannon kustannustehokkuus tai tuotteen tasalaatuisuus.

Ongelmatilanteissa voi juurisyyn selvittäminen olla haastavaa. Lisäksi ongelmat prosessissa eivät välttämättä ilmene pelkästään tuotteen laadussa tai tuotannon menetyksenä. Prosessin epäedullinen toiminta voi olla syy myös laitevaurioihin, jos prosessin lämpötilan tai paineen muutokset aiheuttavat liian suuria rasituksia itse prosessilaitteelle. Alla on esitetty esimerkit prosessin aiheuttamasta laitevauriosta sekä tuotantoprosessin optimoinnista.

Prosessin aiheuttamat lämpöjännitykset

Alla olevassa esimerkissä on laskettu panosprosessin laitteen jäähtymistä täytön aikana. Kiinnitysrakenteiden säröily vaati ongelman tarkempaa tarkastelua. Sihdin takainen ilmatasku mahdollistaa laitteiston epätasaisen jäähtymisen prosessisäiliön täytön alkuvaiheessa. Toistuvasti esiintyvät jännityssyklit todettiin mahdolliseksi syyksi kiinnitysrakenteissa esiintyvään säröilyyn. Analyysien perusteella ehdotettiin rakenteeseen muutoksia, joiden tavoitteena on saada pidennettyä kiinnikkeiden tarkastus- ja korjausväliä.

 

CFD-virtauslaskenta-lämpökuormat-prosessianalyysi-FEM
Sihdin takaisen ilmantilan vaikutus rakenteen jäähtymiseen täytön aikana A) lämpötilaprofiili ajanhetkellä t, B) lämpötilaprofiilin aiheuttama siirtymä ja C) lämpöjännitys.

Tuotantoprosessin optimointi

Alla olevassa esimerkissä virtauslaskentaa (CFD) on hyödynnetty tilanteessa, jossa on haluttu arvioida muotin lämpötilaa tuotannon aikaisessa jäähdytysprosessissa. Sopiva lämpötila haluttiin saavuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Muotin lämpötila oli kriittinen molempiin suuntiin. Hallitsevana ilmiönä simuloinneissa oli pakotettu konvektio ja lämmönjohtuminen kappaleen sisällä.

Virtauslaskenta ( CFD ) - lämmönsiirtoprosessit: pakotettu konvektio

Jäähdytettävän kappaleen pintalämpötila ja typen lämpötila jäähdytyskammiossa

 

TAKAISIN

Virtauslaskenta-CFD-pinnan loiskuminen-vesiVirtauslaskenta-CFD-pinnan loiskuminen-massa
Pinnan loiskuminen jaksoillisen impulssin vaikutuksesta. Vasemmalla vesi. Oikealla sellu.
 

Stressfield Oy, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta